Utemeljitelj

Prof.dr Refik Šećibović, rođen je 1957.godine u Požarevcu. Osnovne studije završio je 1982.godine na PMF u Beogradu, Odseku za Geografiju. Na istom fakultetu je 1985.godine magistrirao, a 1992.godine, odbranio doktorsku disertaciju i time stekao zvanje doktora nauka.

Svoju bogatu akademsku karijeru, započeo je 1986.godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na kome predaje sve do 2006. godine. Godine 1993. osniva Beogradsku otvorenu školu sa grupom saradnika. U Beogradskoj otvorenoj školi je vodio Centar za razvoj obrazovanja. Godine 2001. stupa na mesto pomoćnika ministra za srednje obrazovanje u Vladi dr.Zorana Đinđića, Vladi Republike Srbije. Kao pomoćnik ministra, kreirao je reformu stručnog obrazovanja u Srbiji, koja do danas ima svoj tok bez obzira na promene vlada i promene ministara obrazovanja. Otvorio je socijalni dijalog između sektora rada i sektora obrazovanja, i time postavio nove osnove planiranja upisne politike u Srbiji. Od 2006.godine, zaposlen je na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA), Univerziteta Singidunum u Beogradu. S obzirom na svoje poreklo, detinjstvo koje je proveo u Sarajevu, od 2006. godine nastoji da se vrati svojim korenima i zapošljava se 2007. na Fakultetu za poslovnu ekonomiju u Travniku, Univerziteta Apeiron. Godine 2008.prelazi na PMF u Sarajevu na kome ostaje do 2011.godine. Sa otvaranjem prvom privatnog fakulteta u Bijakovićima, Fakultet društvenih znanosti dr Milenka Brkića, preuzima Katedru za turizam i do dana danas predaje na istom fakultetu koje je u međuvremenu preraslo u Sveučilište Hercegovina.

Godine 2011. pokreće projekat osnivanja Visoke škole za turizam i menadžment Konjic u Konjicu i time uspeva da sredinu iz koje potiču njegovi preci podigne na nivo u kome Konjic postaje središte razvoja turizma ne samo u HNK/HNŽ, već i čitavoj BiH, imajući u vidu da je VSTIM Konjic jedina specijalizovana škola za turizam u BiH. Pokreće smer Geoturizam, jedinstven u Jugoistočnoj Evropi i time potpuno otvara mogućnost mladima ne samo za zaposlenje u BiH, već i širom Evrope i sveta.

U okviru VSTIM Konjic razvija se ideja FIC- Flexible Invisible College-a, centra za razvoj fleksibilnog obrazovanja. Osnovni cilj FIC-a je prije svega, uvođenje novog pristupa u sticanju znanja zasnovanog na kompetencionom okviru i diplomskim atributima, a sve u cilju lakšeg zapošljavanja i cjeloživotnog učenja.

Autor je 14 knjiga, brojnih radova objavljenih u eminentnim naučnim časopisima. Govori ruski, poljski i engleski jezik.

Profesor Refik Šećibović obavlja funkciju predsjednika Upravnog odbora Visoke škole za turizam i menadžment Konjic.