Upis

Upisni koraci za sve studente VSTIM Konjic:

Pravo upisa na  smjerove VSTIM Konjic, imaju svi učenici koji su završili četverogodišnju srednju školu u BiH ili su završili četverogodišnju srednju školu u inostranstvu, uz pripadajuće rješenje o nostrifikaciji diplome.

VSTIM Konjic mogu upisati i studenti sa drugih univerziteta i visokih škola u BiH, uz pripadajuću ispisnicu, koja sadrži popis položenih ispita i broj stečenih ECTS bodova.

Svi kanadidati koji ostvaruju pravo upisa podnose uz popunjen prijavni list slijedeća dokumenta:

  1. Originalnu diplomu i svjedočanstva za sva četiri razreda srednje škole
  2. Uvjerenje o državljanstvu
  3. Izvod iz matične knjige rođenih
  4. Ovjerena kopija rješenja o nostrifikaciji u slučaju stranih studenata
  5. CIPS izvod o mjestu prebivališta – za potrebe Ugovora o studiranju
  6. Dvije fotografije za potrebe indexa i arhive
  7. Uplatnicu na iznos trošak upisa 100 KM + prva rata studija

Upisnu dokumentaciju možete dostaviti lično u prostorije VSTIM Konjic ili poštom – preporučenom pošiljkom.

Online prijavni list možete dobiti upitom na e-mail vstimkonjic1@gmail.com.

Za dodatne informacije budite slobodni da  nas kontaktirate putem telefona: 036/727-330.

Prelazak sa druge visokoškolske ustanove

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa su predviđeni Opštim aktima Visoke škole (odgovarajući broj položenih ispita iz ovog studijskog programa, odnosno ostvaren propisani broj ECTS bodova).

Studenti koji prelaze sa drugih visokoškolskih institucija mogu nastaviti studije nakon usaglašavanja studijskih programa i rješenja komisije Visoke škole o priznatim ispitima. Studenti su obavezi da prilikom podnošenja prijave za upis uz već pomenutu redovnu dokumentaciju dostave rješenje o položenim ispitima, kao i nastavni plan i program sa prethodne visokoškolske institucije.