Međunarodna saradnja

Ured za međunarodnu saradnju Visoke škole za turizam i menadžment Konjic, počeo sa radom 20.03.2014. godine. Kao visokoškolska ustanova koja je kao posvećena istinskom kvalitetu u obrazovanju, promovišemo i trudimo se da implemetiramo principe Bolonjske deklaracije u njenom izvornom obliku. U tom kontekstu, na Visokoj školi smo svjesni značaja Evropskog prostora visokog obrazovanja, te se trudimo uvezivati visokoškolske institucije, ali i partnerske odnose sa nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima studenata i mladih, kako u regiji, tako i u Evropi i svijetu.

Naši partneri su:

Visoka škola za menadžment i poslovne komunikacije
Mitropolita Stratimirovića 110
Sremski Karlovci, R. Srbija
http://www.mpk.edu.rs

Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji Univerziteta u Kragujevcu
Vojvođanska 66
Vrnjačka Banja, R. Srbija
http://www.hit-vb.kg.ac.rs

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Dimitrija Tucovica bb
Novi Pazar, R. Srbija
http://www.uninp.edu.rs

Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru
Rifata Burdžovića br. 1
Novi Pazar, R. Srbija
http://fis.edu.rs/kontakt

Veleučilište „Lavoslav Ružička“
Županijska 50
Vukovar, R. Hrvatska
http://www.vevu.hr

Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje
Savski nasip 7
Novi Beograd, R. Srbija
http://www.its.edu.rs