Riječ dekana

Dragi studenti, poštovane kolege,

svaka dob odgovara izazovima koje postavlja vrijeme u kojem živimo. Iskušenja na koja nailazimo čine naš put težim i neizvjesnijim. Mudrost i ljudskost nam omogućavaju da pređemo sve mostove. Jezici našeg doba su komunikacija i informacije. Visoka škola može biti mjesto gdje ćete istraživati mogućnosti obrazovanja vođeni najkreativnijim profesorima i ekspertima u regiji. Studijski programi turizam, informatika i menadžment predočeni su kao iznimno aktivne oblasti u kojima temelj usvajanja znanja čine dijalog i debata. Duboko vjerujem da ovo putovanje počinjete sa odlučnošću i entuzijazmom, ali iznad svega sa velikom željom da dokažete da znanje nema granice.

Paolo Coelho je rekao: “Nije važno šta radite, svaka osoba na zemlji igra glavnu ulogu u historiji svijeta.”

prof.dr Marijana Šećibović