Projekti

Aktualni projekti

Geopark Konjic – Visoka škola je pokrenula inicijativu za osnivanje prvog geoparka u Bosni i Hercegovini. Značaj ovog projekta prepoznale su lokalne vlasti, ali i susjedne države. Tim povodom organizovan je inicijalni sastanak grupe eksperata, predstavnika Geoparka Papuk, Vlade Republike Srbije i predstavnika Općine Konjic, te Visoke škole za turizam i menadžment Konjic. Konjic ima sve prirodne, fizičke i materijalne pretpostavke za uspjeh ovog projekta.

Flexible Invisible College (treba 5-6 rečenica)

Završeni projekti

Open Education Challange 2014 (treba 5-6 rečenica)