O Školi

Visoka škola za turizam i menadžment Konjic osnovana je 2012. godine. Jedina je visokoškolska ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine koja je specijalizirana za područje turizma.

Misija

Misija Visoke škole za turizam i menadžment Konjic je da doprinese kvalitativnom razvoju društva u Bosni i Hercegovini posredstvom afirmacije univerzalnih vrijednosti slobode, obrazovanja, demokratije, ljudskih prava i promocije modernog obrazovanja. Osnovna ideja je da svojom obrazovnom filozofijom Visoka škola za turizam i menadžment Konjic, smanji odliv mladih kvalitetnih studenata iz zemlje u inozemstvo. Visoka škola za turizam i menadžement je usmeren i na promociju privrednog napretka, kako pojedinca, tako i društva u cjelini. Istovremeno, Visoka škola za turizam i menadžment pruža studentima intelektualnu i profesionalnu obuku, doprinoseći jačanju inovativnog ambijenta i razvoju poslovne klime. Ključna ideja je kako neosporno talentovane i inteligentne mlade ljude iz Bosne i Hercegovine podstaći da razviju osjećaj za život! Kako im pomoći da se oslobode mnogih predrasuda i vrijednosti sredine koje ih ometaju na globalnom trendu; kako im razviti kuraž da donese odluke i hrabrost da traže nova rješenja i budu inovativni i kako im razviti moralne norme koje traže poslovni uspjeh.

Vizija
Visoka škola u Konjicu treba da postane centar izvrsnosti u bavljenju visokostručnim i naučnim radom na području prirodnih, društvenih i tehničkih nauka, koji će sprovoditi kvalitetno i efikasno obrazovanje bazirano na ishodima učenja i koncepciji cjeloživotnog obrazovanja. Aktivnom saradnjom sa privredom, partnerstvima za razvoj zajednice, te visokim nivoom organizovanosti Visoke škole u Konjicu, pokazaće svoju javnu odgovornost i doprinjeti tranziciji u društvo znanja. Takođe, Visoka škola za turizam i menađment Konjic je institucija koja će podsticati mobilnost i razvijanje preduzetničke energije i izražavanja talenta svakog pojedinca (nastavnika, asistenta, referenta i studenta). Visoka fleksibilnost studija i uvođenje novih programa u cilju obrazovanja visokostručnih profila potrebnih privredi u okruženju ostaće jednom od osnovnih funkcija Visoke škole u Konjicu.
Strateški ciljevi

Osnovni cilj obrazovanja studenata Visoke škole za turizam i menadžment je povećanje kvaliteta znanja i podizanje međunarodnog imidža. Ključni principi postizanja tog strateškog cilja su:

  • Savremenost: znanja koja proizilaze iz megatrendova razvoja („Misli globalno, radi globalno“);
  • Praktičnost: znanja koja razvijaju sposobnost za brzo uočavanje i efikasno rješavanje praktičnih problema („Teorija je najbolja praksa“);
  • Fleksibilnost: razviti sposobnost za interes za praćenje pronjena („Promjena je jedina konstanta u ekonomiji i biznisu“);
  • Interdisciplinarnost: sticanje znanja i stvaranje vještina koje su funkciji razumjevanja oblasti koja se studira;
  • Individualizam: razvijanje sposobnosti studenta da upravlja svojom slobodom i sposobnost da preuzme odgovornost za sebe.

Obrazovni ciljevi Visoke škole za turizam i menadžment Konjic su da obrazuju i osposobe kadrove koji će imati zavidan stepen znanja što bi im omogućilo da budu konkurentni na tržištu rada i sa kojim bi budući diplomci bez dodatnog usavršavanja mogli da se uključe u savremene tokove poslovanja. Operativna pravila i operativni principi za za postizanje strateškog znanja bi trebalo da budu:

  • Motivisanje studenata – popularisanje nastave i aktivno učešće studenata u njoj;
  • Mentorski rad – individualizacija nastave kroz davanje mogućnosti studentu da bira mentora tokom studija;
  • Jačanje psiho-fizičkih sposobnosti studenata. Dakle, u pitanju je potpuno nova ideja studija! Ona se zasniva na odgovoru na pitanje: kako razviti karakter i ličnost studenta koji će moći da iskoristi prilike vremena u kojem će živeti i raditi.

Studije su okrenute ka razvijanju psihologije uspjeha; vjere studenata u sebe i znanje i vještine koje stječu. Studije su okrenute ka pripremanju studenata da u životu budu zadovoljni i bogati, a ne mrzovoljni i siromašni.

Visoka škola za turizam i menadžment je otvorena za sardnju sa mladim saradnicima iz Bosne i Hercegovine, kao i sa mladim i uspješnim ljudima sa ovog područja koji rade u inostranstvu.

Studenti i nastavnici su glavna vrijednost svake visokoškolske obrazovne institucije, te tako i naše. Ljudi i znanje postaju najvažniji resurs, a obrazovanje i osposobljavanje jedna od najvažnijih djelatnosti za oblikovanje društva i ekonomije. Ulazak u obrazovni sistem nove generacije učenika i studenata koji su svoj profil učenja oblikovali uz informatičku plimu i ubrzani razvoj tehnologije, zahtjeva nove pristupe učenju i procesu obrazovanja.

U društvu koje se iznimno brzo mjenja, učenje i znanje postaje vrijednost koja zahtjeva nove oblike mjenjanja i prepoznavanja.