Matični podaci

ORGANIZACIONA JEDINICA
Naziv organizacione jedinice Visoka škola za turizam i menadžment Konjic
Sjedište organizacije Konjic
Općina organizacije Konjic
Ulica Varda
Broj 1
Poštanski broj 88400
Mjesto Konjic
Kontakt Tel/Fax

+387 (0) 36 727 330

Mail:

vstimkonjic1@gmail.com

ID Broj 4227769160000
Dekan dr.sc. Marijana Šećibović, vanredni profesor