Matični podaci

ORGANIZACIONA JEDINICA
Naziv organizacione jedinice Visoka škola za turizam i menadžment Konjic
Sjedište organizacije Konjic
Općina organizacije Konjic
Ulica Varda
Broj 1
Poštanski broj 88400
Mjesto Konjic
Brojevi telefona Sekretar
+387 (0) 36 727 330Predsjednik Upravnog odbora
+387 (0) 36 727 330

Dekanat
+387 (0) 36 727 330

Pomoćnik dekana za nauku i međunarodnu saradnju
+387 (0) 66 003 891

Finansijska služba
+387(0) 66 003 899

Studentska služba
+387 (0) 36 727 330

Biblioteka
+387 (0) 36 727 330

Broj faksa Sekretarijat
+387 (0) 36 727 330
Web stranica http://www.vstim-konjic.ba
Organisational code with the Treasury od the Federation of BiH N/A
ID Broj 4227769160000
VAT of the Organizational Unit Nije porezni obveznik
Dekan prof.dr. Marijana Šećibović