Službe i kontakti

Glavni sekretar

Alaudina Boškailo, dipl.iur.

alaudina.vstim@gmail.com
+387 (0) 36 727 330


Dekanat

prof.dr. Marijana Šećibović, dekan Visoke škole
+387 (0) 36 727 330

Pomoćnik dekana za akademska pitanja i međunarodnu saradnju

Mr Tereza Jusufović

+387 (0) 66 003 891


Studentska služba

Amra Alić

amra.alic149@gmail.com
+387 (0) 36 727 330


Finansijska služba
+387(0) 66 003 899


Biblioteka
+387 (0) 36 727 330


Upravni odbor
+387 (0) 36 727 330