Službe i kontakti

Generalni sekretar

Mr.iur Alaudina Boškailo

alaudina.vstim@gmail.com
+387 (0) 36 727 330


Dekanat

prof.dr. Marijana Šećibović, dekan Visoke škole
+387 (0) 36 727 330

Pomoćnik dekana za akademska pitanja i međunarodnu saradnju

Mr Tereza Jusufović

+387 (0) 66 003 891


Studentska služba

vstimkonjic1@gmail.com
+387 (0) 36 727 330


Biblioteka
+387 (0) 36 727 330