Konferencije

Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem “Vjerski turizam i teologija”, Sarajevo, 24.-25.09.2019.

Visoka škola za turizam i menadžment Konjic u saradnji sa Internacionalnim univerzitetom u Novom Pazaru, a pod pokroviteljstvom Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti organizovala je stručni naučni skup na kome se raspravljalo o odnosima između vjerskog turizma i teologije, te dometu teologije u oblasti razvoja turizma kao privredne grane u usponu u BiH.
Politika i obrazovanje – suprostavljene strane na Balkanu

Datum i mjesto održavanja: 4. i 5.11.2016., Ulcinj (Crna Gora)

U saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke organizovali smo prvi Regionalni Bolonja Forum na temu “Politika i obrazovanje suprotstavljene strane na Balkanu”. Svrha Foruma je da na godišnjem nivou okupi predstavnike akademske zajednice, privrede, tržišta rada, političare, predstavnike nevladinog sektora i studente, kako bismo zajedničkim radom uticali na izradu kvalitetnijih obrazovnih politika i boljeg obrazovnog sistema u regiji.

Međunarodna konferencija “Implementacija Bolonjskog procesa u Jugoistočnoj Evropi”, Konjic, 24.-26.09.2015. godine

Fotografija korisnika/ce Visoka škola za turizam i menadžment Konjic.

Visoka škola za turizam i menadžment Konjic organizovala je, uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, međunarodni naučni skup, na kome se govorilo o svim izazovima u implementaciji bolonjskog procesa na univerizitetima i visokim školama u BiH i regiji. Uvodničari konferencije bili su prof.dr Pero Lučin, prof.dr Dejan Popović i prof.dr Pavel Zgaga.