Konferencije

Politika i obrazovanje – suprostavljene strane na Balkanu

Datum i mjesto održavanja: 4. i 5.11.2016., Ulcinj (Crna Gora)

U saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke organizovali smo prvi Regionalni Bolonja Forum na temu “Politika i obrazovanje suprotstavljene strane na Balkanu”. Svrha Foruma je da na godišnjem nivou okupi predstavnike akademske zajednice, privrede, tržišta rada, političare, predstavnike nevladinog sektora i studente, kako bismo zajedničkim radom uticali na izradu kvalitetnijih obrazovnih politika i boljeg obrazovnog sistema u regiji.