DL studije

Distance Learning studije pružaju mogućnost studiranja na daljinu, dajući posebne pogodnosti za studente koji su u radnom odnosu, pa nisu u mogućnosti da redovno prate nastavu u prostoru institucije. Sljedeći studijski programi su dostupni preko DL studija:

  • Komunikologija i turizam,
  • Menadžment u turizmu,
  • Geoturizam,
  • Menadžment informacionih tehnologija,
  • Osnove menadžmenta.

Kod DL studija prati se razvoj u instituciji, prihvataju se stečena znanja, ali i pomaže se pojedincu da se prilagodi na fleksibilni način studija. Svako dobija svoj program razvoja na studiju i pomoć (saradnika kao mentora) kako da ostvari što bolje rezultate i stekne potrebne kompetencije za posao za koji se školuje.

Ovaj moderni pristup Visoka škola  za turizam i menadžment Konjic je prilagodila kada su u pitanju i finansije, tako da se školarina može plaćati u 12 rata i praviti poseban program polaganja i plaćanja ispita.

Za sve ispite literaturu obezbjeđuje Visoka škola za turizam i menadžment u online obliku.