Dekan

 

Prof.dr. Marijana Šećibović

Prof.dr. Marijana Šećibović je vanredni profesor na Visokoj školi za turizam i menadžment Konjic za užu naučnu oblast Komunikologija. Predaje predmete: Akademske vještine, Osnove komunikologije, Poslovna komunikacija, Menadžerske vještine, Promocija turističke destinacije.

Dosadašnje iskustvo obuhvata osamnaest godina rada u obrazovanju i osam godina rada u Vladi Republike Srbije, najpre kao načelnik obrazovanja za Raški, Rasinski i Moravički okrug (Vlada dr.Zorana Đinđića), a potom kao savetnik ministra za obrazovanje pri Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne polite i u Ministarstvu ekonomije, narednih tri godine. Kao savetnik ministra, bila je stalni član Odbora za upravljanje EU CARDS Programa reforme srednjeg stručnog obrazovanja, predstavnik Srbije u programima CEI, predstavnik Ministarstva ekonimije i regionalnog razvoja u izradi Nomenklature zanimanja i Nacionalnog okvira kvalifikacija, National Steering Committee membre, ETF. Koautor je Programa za obrazovanje – SDP Rasima Ljajića „Država obrazovanja“ (R.Šećibović, M.Šećibović).

Usavršavala se na studijskim boravcima u Grazu, Torinu, Briselu, Aradu. Učestvovala je na međunarodnim konferencijama kao autor i koautor. Autor je tri knjige: Akademske veštine, Hesperia.edu, Beograd, 2015., Odnos štampanih medija prema reformi obrazovanja u Srbiji 2001/2007., Singidunum i Beoštampa, Beograd, 2007., Kuda dalje…obrazovanje i privreda raškog okruga, Raški okrug, Kraljevo, 2004., koautorstvo M.Šećibović, R.Šećibović, P.Stojanović, Vodič kroz Bolonjski proces, Pravni fakultet u Kragujevcu, Kragujevac, 2009. Od radova izdvajamo: Aporije interkulturalne komunikacije (2015), Istina i laži u akademskoj zajednici Bosne i Hercegovine (2014), Moć i nemoć komunikacije u savremenom društvu (2014), Emocije o politici i obrazovanju (2013).