Uncategorized

Konferencija “Obrazovanje obespravljenih žena korak ka ekonomskom osnaživanju”

Visoka škola za turizam i menadžment Konjic u sklopu svojih aktivnosti povodom desetogodišnjice svog rada i Fondacija CURE kao partner na projektu „Obrazovanje obespravljenih djevojaka/žena u BiH“ uz podršku Ambasade Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini i Nj.E. g. Damijana Sedara kao domaćina organizuju Okrugli sto na temu „Obrazovanje obespravljenih žena korak ka ekonomskom osnaživanju“.

Među panelisticama našle su se ambasadorice Republike Austrije, Republike Francuske i Kraljevine Španije, te predstavnice Fondacije INFOHOUSE, kao i predstavnice drugih nevladinih organizacija, te akademske zajednice. Konferencija je otvorila važna pitanja, posebno u oblasti dostupnosti visokog obrazovanja studentima i studenticama romske populacije.