Aktualnosti Oglasna ploča

Prijava tema završnih radova

Poštovane kolege,

studenti koji završavaju trogodišnji studij u akademskoj 2020/21 godini, kao i stodenti koji završavaju četverogodišnji studij obavezni su najkasnije do 31.05.2021. godine prijaviti temu i mentora na završnom radu.

Prijava se vrši dostavom pounjenog obrasca na mail vstimkonjic1@gmail.com, a obrazac prijave biće objavljen na web stranici fakulteta.