Oglasna ploča

Ovjera semestra i prijava ispita

Poštovane kolege,

Visoka škola za turizam i menadžment Konjic će u narednim danima vršiti upis i ovjeru semestara. Termini januarsko-februarskog ispitnog roka biće oglašeni u toku dana. Molimo sve studente da izvrše svoje obaveze koje se odnose na uplate rata, a ukoliko još nisu prijavili ispite molimo pošaljite mail na vstimkonjic1@gmail.com sa informacijama koji ispit prijavljujete nakon čega će biti informisani o terminu.

Posebno molimo apsolvente fakulteta da se jave na mail sa listom ispita koje žele polagati, s obzirom da ostvaruju pravo polaganja ispita svaki mjesec, kao i na činjenicu da studiraju po starom nastavnom planu i programu, pa su moguće razlike u listi predmeta. Svi ispiti održavaju se putem zoom platforme, a upisi ocjena i predaja indexa fizički, dolaskom na fakultet, uz najavu.

Studenti koji polažu razliku predmeta: Akademske vještine i Osnove komunikologije obavezni su prije polaganja ispita uplatiti trošak polaganja ispita od 200 KM za svaki ispit, osim onih studenata koji su dogovorili da se trošak polaganja ovih ispita doda njihovom mjesečnom računu, odnosno mjesečnoj rati.

Još jednom podsjećamo studente da je rok za plaćanje mjesečne rate 8 dana od dana izdavanja računa. Svi studenti koji nisu izvršili redovne uplate imaju obavezu plaćanja navedenog troška zakašnjenja u iznosu od 60, 00 KM.

Obrasci za ovjeru semestra i upis novog semestra biće dostupni na web stranici, pa molimo studente da iste popune i pošalju na mail vstimkonjic1@gmail.com najkasnije do 08.02.2021. godine