Uncategorized

Promocija diplomanata generacija 2019/20.

Obaviještavaju se svi diplomirani studenti Visoke škole za turizam i menadžment Konjic da će se svečana promocija diplomanata održati u utorak 29.12.2020. godine. Detaljne informacije o terminima i postupku preuzimanja diploma biće oglašene u toku ove sedmice. Troškovi izdavanja diplome i dodatka diplomi iznose 190, 00 KM, te molimo diplomante da troškove uplate najkasnije do petka, 25.12.2020. godine, na jedan od slijedećih računa:

Sparkasse bank dd: 1995300056441148

Unicredit d.d.: 3386802269175537