Aktualnosti

Naučno-istraživački rad profesora Visoke škole za turizam i menadžment Konjic “Bosnia and Herzegovina terra incognita in the Academia of Europe” objavljen u naučnom časopisu Atlantis Press

Profesori Visoke škole za turizam i menadžment Konjic prof.dr Marijana Šećibović i prof.dr Refik Šećibović, te predavačica iz oblasti prava mr.iur Alaudina Boškailo objavili su u koautorstvu naučno-istraživački rad na temu “Bosnia and Herzegovina terra incognita in the Academia of Europe”. Rad je objavljen u okviru međunarodne naučne konferencije pod nazivom “5th International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities-Philosophy of Being Human as the Core of Interdisciplinary Research”, u časopisu Atlantis press. Tema ovog istraživanja bila je povezanost i razumijevanje evropske akademske zajednice za visoko obrazovanje u BiH, primjena adekvatnih obrazovnih politika, te način implementacije principa Bolonjske deklaracije na univerzitetima u BiH.