Aktualnosti

Komuniciranje sa službama Visoke škole i profesorima u vrijeme COVID-a i online studija

Poštovane kolege,

Obzirom na posljedice korona virusa i pogoršanu epidemiološku situaciju, VSTIM Konjic radi online. Na fakultetu će se u periodu od 11:00-13:00h svakim radnim danom naći neko od našeg osoblja ko Vam može odgovoriti na telefonske pozive, odgovoriti na mailove ili dati informacije vezane za studij, ispite i nastavu. Kako bismo spriječili skupljanje većih grupa u našim prostorijama, molimo da usvojite slijedeća pravila ponašanja:

  1. za bilo kakvu usmenu informaciju nazovite svakim radnim danom od 11:00-13:00h na fiksni telefon fakulteta 036/727-330
  2. za bilo kakve potvrde, uvjerenja, izdavanje svjedočanstava i diploma na kopiranje, preuzimanje indexa, upis ocjena ili bilo koju drugu vrstu pravnih i upravno-pravnih radnji obavezno je prvo slanje e-maila na vstimkonjic1@gmail.com, jer svaka procedura počinje zahtjevom.
  3. molimo Vas da ne kontaktirate naše osoblje putem društvenih mreža, Facebook poruke, messenger pozivi, instagram poruke nisu način komunikacije koji prihvatamo, a posebno nećemo udovoljavati neformalnim zahtjevima u vidu poruka kada se pošalju neradnim danima, praznicima ili mimo radnog vremena.
  4. sva ova pravila važe i za komuniciranje sa našim nastavnicima i saradnicima čije kontakte možete naći na našoj web stranici, osim u slučajevima kada je nastavnik izričito odobrio neki drugi kanal komunikacije sa studentima.

Napomena: Zahtjevi koji budu poslani neformalnim putem neće biti razmatrani, te će se smatrati da nisu ni podneseni, sve u skladu sa Zakonom o upravnom postupku FBiH, Zakonom o visokom obrazovanju HNK, Zakonom o važnosti javnih isprava, te posebno Zakonom o obligacionim odnosima kada su u pitanju postupci vezani za studentski ugovor.