Uncategorized

Poslovno pravo – Online nastava i prezentacija

Studenti koji slušaju predmet Poslovno pravo kod predavačice mr.iur Alaudine Boškailo, u prilogu mogu preuzeti prezentaciju za sutrašnje predavanje. Online nastava održati će se sutra, 18.03.2020. godine sa početkom u 11:00h, prema redovnom nastavnom planu i programu.