Oglasna ploča

Obavijest za sve studente

Konsultacije kod prof. Marijane Šećibović i prof. Refika Šećibović će se održati 16.12.2019 u dalje navedenim terminima:

  • Retorika 14:00 – 16:00
  • Neverbalna komunikacija 16:00 – 17:00
  • Poslovno komuniciranje u turizmu 17:00 – 18:00
  • Mediji i komunikacija 18:00 – 19:00
  • Internet i propaganda 18:00 – 19:00

  • Turistička geografija 14:00 – 15:00
  • Menadžment turističke destinacije 15:00 – 16:00
  • Turističko planiranje 16:00 – 17:00
  • Turistička politika 17:00 – 18:00
  • Strateško planiranje u turizmu 18:00 – 19:00