Obaviještavaju se svi studenti da su neradni dani na Visokoj školi za turizam i menadžment Konjic od 27.12.2019.-08.01.2020. godine. Povremeno će raditi administracija, u skraćenom radnom vremenu. ali ne za riješavanje studentskih akademskih pitanja. Prijava ispita vršiti će se u periodu od 08.01.2020.-10.01.2020. godine. U istom periodu vrši se ovjera zimskog i upis ljetnog semestra. Studentima skrećemo pažnju da samo sa svim izvršenim obavezama mogu da upišu novi semestar, što uključuje i kontrolu zakašnjenja sa uplatama i obračun 60,00 KM svim studentima koji su kasnili i oglušili se na napomene fakulteta. Januarski ispitni rok održati će se od 10.01.-25.01.2020. godine. Nakon održanog ispitnog roka Visoka škola za turizam i menadžment ide na službeni kolektivni odmor od 26.01.2020. – 10.02.2020. godine. U februarskom dijelu također će služba povremeno biti dostupna na par sati sa ciljem reguliranja tehničko-administrativnih pitanja.