Aktualnosti

Novi nastavni plan za ak.2019-2020

Na sjednici Senata održanoj dana 19.04.2019.godine usvojene su korekcije nastavnog plana i programa za narednu ak.godinu 2019/20.

Senat je odlučio da izvrši samo jednu značajniju promjenu a to je uvođenje drugog izbornog predmeta od III. do VIII. semestra što će omogućiti studentima (na smjerovima za turizam) aktivno i permanentno učenje dva strana jezika do kraja studija. Zbog toga jedan broj predmeta iz statusa obaveznih predmeta prešao je u status izbornih predmeta.

Time je nastavni plan i program pretrpio minimalne izmjene (15% promjena) i time se i dalje očuvala struktura nastavnog plana kakva je bila do sada, ali su se pojačale kompetencije svršenih studenata na tržištu rada.