Aktualnosti

Danas Vam se predstavlja Jasmina Hebibović ” Zašto sam odabrala VSTIM Konjic”

Po završetku Srednje škole, kao i mnogi drugi, našla sam se na raskršću između svojih želja. Zbunjena i zatrpana ponudama različitih Visokoškolskih institucija, moj izbor je ipak bio moj grad, grad turizma i Visoka škola za turizam i menadžment Konjic kao odgovor na moje želje i ono što ovaj grad treba.

Prvi susret sa timom VSTIM-a, sa tadašnjim studentima, mojim kolegama je nešto što ću pamtiti čitav život. Osmijeh na licu studenata koji su pošli na ispit, sam pristup i razgovor sa profesoricom Marijanom Šećibović i profesorom Refikom Šećibovićem, ulili su u mene energiju  koja mi je bila jako potrebna na samom početku studranja.

Pošto sam jako komunikativna osoba, odlučno sam „zakoračila“ na studijski program Komunikologija i turizam. Međutim, već iz prvih predavanja shvatila sam da vrlo malo znam o komunikaciji, zapravo skoro pa ništa. Kroz predmete prof. dr. Marijaene Šećibović (akademske vještine, komunikologija, timski rad) naučila sam da je komunikacija sve što nas okružuje, da komunikacija sve povezuje. To je zapravo nit  koja se prožima kroz razvijanje turizma. Tu nit zapravo činimo mi, studenti koji smo zajedno sa profesorima pokrenuli i razvijali mnoge projekte vezane za turizam. Ne samo kroz navedene, već i kroz mnoge druge predmete kod raznih profesora, stekla sam znanje koje sam istovremeno prenosila učenicima Srednje škole koje sam volontirala. Kao član Fondacije Hastor, imala sam obavezu volontirati učenike Srednje škole, te svaki čas volontiranja obrađivati sa njima drugu temu. Shodno tome, ono što bih naučila na svojim predavanjima, a što je bitno za sve nas, prenosila sam svojom učenicima. Međutim, ne samo njima, nego sam to znanje prenosila i volonterima na  mjesečnim sastancima Fondacije Hastor koji se održavaju samo za nas studente.

Timski rad, pomaganje kolegama u učenju, shvaćanju gradiva iz raznih predmeta, mali broj studenama i samim tim dvosmjerna komunikacija između studenta i profesora na predavanjima, je nešto što ne možemo vidjeti na drugim Univerzitetima. Uz moju upornost, marljivost, želje da naučim, dvosmjerna komunikacija na predavanjima mi je značila pola naučenog gradiva. Upravo zbog toga, na VSTIM sam dobila priliku da posljednju godinu svog studija, budem demonstrator na predmetima Akademske vještine i Komunikogija, te imala priliku da držim predavanja iz pomenutih predmete kolegama sa kojima se vrlo dobro znam i družim. Svo to iskustvo pomoglo mi je kod pisanja mog diplomskog rada. Kada već govorim o diplomskom radu, ne mogu a da ne pomenem veliku podršku mog mentora, profesorice Marijane. Sada trenutno, čekam na svoj volonterski staž, te planiram ove godine da nastavim sa svojim studijama.

Svim budućim studentima bih preporučila da svoje znanje ne ostavljaju za sebe, nego da to dijele i razvijaju sa drugim ljudima. Zato je Visoka škola za turizam i menadžment Konjic mjesto gdje će svoje znanje da pretvore u vještine koje će moći koristiti kroz život i posao koji obavljali. I zato, nikada ne zaboravite ono najvažnije. „Znanje se ne može kupiti“.

#kreiramo_vrijednosti #vstim