Aktualnosti

Zašto sam odabrala baš VSTIM u Konjicu?

Kada sam u ljeto 2012.godine saznala da se otvara VSTIM odmah sam znala da je to idealna prilika za mene.Studirati i steći zvanje akademskog građanina na „kućnom pragu“ bilo je za mene ostvarenje  sna, koji na žalost nisam bila u mogućnosti da ranije ostvarim.  Naime , kao majka troje djece,supruga i zaposlena žena  nisam bila u mogućnosti da putujem u Sarajevo ili Mostar na dodatnu edukaciju zbog obaveza koje sam u tom periodu imala. Moj prvi dolazak na VSTIM  bio je pun pozitivne treme , a kada sam upoznala prof.Marijanu i Refika Šećibovića , kao i mladi tim ljudi okupljenih oko njih, tada sam znala da moram da istrajem i da sam na pravoj adresi . Predmeti poput akademskih vještina,timskog rada,komunikologije  i tada usvojeno znanje danas je posebno bitno  za posao koji obavljam. Ipak najveći dojam na mene kao i moju buduću profesiju ostavio je prof.Refik Šećibović sa stručnim predmetima koji su usko vezani za Geoturizam koji prvenstveno stavlja akcenat na očuvanje kulturno-historijskog naslijeđa i tradicije,  očuvanje okoline i promociju turizma u lokalnoj zajednici. Vrijeme je brzo prolazilo i prosto nekada je bilo teško izbalansirati privatne,poslovne i studenske obaveze,ali uz veliku podršku porodice i prijatelja ja sam imala cilj i nije bilo posustajanja.    

      Na četverogodišnjem dodiplomskom studiju (240 ECTS bodova) na studijskom programu Geoturizam odbranila sam završni rad na temu: „Komunikacija kao uslov razvoja turizma u opštini Konjic“ te time stekla akademsko zvanje  Bachelor geoturizma  prva u svojoj klasi i prva u Bosni i Hercegovini                                                                                                                            

Zaposlena sam u Agenciji za ekonomski razvoj „Prvi korak“d.o.o. kao savjetnik i kordinator iz oblasti turizma i moj posao vezan je prvenstveno za Objekat D-O ARK poznatiji kao Titov bunker. Znanje stečeno na VSTIM pomaže mi  danas u poslu koji obavljam ,a to je prvenstveno svakodnevni kontakt sa gostima i rad sa pozitivnim mladim ljudima koji su  najbolji promotori  našeg grada. Naš cilj je ono što zapravo i predstavlja moderni turizam da imamo  zadovoljnog  gosta željnog da se ponovo vrati u destinaciju koju je posjetio.

Moja  preporuka svima je da ne odustajete od svojih snova i da za usvajanje znanja i edukaciju nikad nije kasno.Svima Vama koji imate bilo koju dilemu po pitanju nastavka školovanja preporučujem da posjete prostorije VSTIM u Konjicu.Samo oni koji istinski vjeruju u sebe dolaze do cilja,a ja sam jedna od tih.

Srdačan pozdrav!

Arnela Lela Mušinović(Bachelor geoturizma)