Aktualnosti

Promocija turističke destinacije

“Promocija turističke destinacije” u ogledalu naših studenata.

Prema planu i programu nastave na Visokoj školi za turizam i menadžment Konjic javno prezentovanje zadataka iz predmeta Promocija turističke destinacije studenata III godine studijskog programa Menadžment u turizmu održati će se dana 11.06.2019. godine sa početkom u 11:00h

Alma Bajić – Promocija u turizmu

Selma Korić – Komunikacija u neposrednom dodiru sa potrošačima

Harun Sokolović – Radna odjeća

Almir Kahvić – Ekspertiva autentičnosti

#kreiramo_vrijednosti