Uncategorized

Projekat 2019- Vjerski turizam i teologija

Visoka škola za turizam i menadžment Konjic je u pripremi nama posebno značajnog projekta Međunarodne konferencije pod nazivom “Vjerski turizam i teologija”. Pratite naše stranice za više informacija!

Kreiramo vrijednosti, radimo najbolje!