Oglasna ploča

Literatura za Poslovno pravo i Pravo u turizmu, obavijest o temama seminarskog rada

Studenti koji slušaju Poslovno pravo obavezni su da do 24.12.2018. prijave temu seminarskog rada, a teme su:
1. Javna preduzeća u pravu BiH
2. Finansijske institucije i tržište kapitala- Uporedni prikaz BiH i EU
3. Statusne promjene poslovnih subjekata u  FBiH
4. Intelektualno vlasništvo i mehanizmi zaštite u pravnom sistemu BiH
Izrada seminarskog rada obavezna je za redovne studente, a vanredni studenti mogu ukoliko žele da se jave putem emaila i odaberu temu seminarskog rada.  Ispit će se polagati integralno u redovnim rokovima, obzirom da studenti nisu prisustvovali planiranoj nastavi dana 18.12.2018. godine. Uslov za polaganje ispita u januarskom roku je dostavljen seminarski rad.