Visoka škola za turizam i menadžment Konjic promovisala je četvrtu generaciju diplomanta. Ukupno 10 studenata diplomiralo je u akademskoj 2017./18. godini, te su im dodjeljenje diplome akademskog stepena bachelor struke iz odgovarajuće oblasti.
Ponosni smo što smo ustanovili visoke kriterije kvaliteta, a naši studenti stekli iskoristivo znanje, kako za nastavak školovanja, tako i za potrebe tržišta rada.