Aktualnosti

Nova učionica i stručna biblioteka

Visoka škola je otvorila vrata stručne biblioteke i nove učionice u kojoj će priliku za rad imati studenti, saradnici  i nastavnici. U bliblioteci se nalazi više od 5 000 primjeraka stručne literature u printanoj i elektronskoj formi. Kreiramo vrijednosti, radimo najbolje.