Oglasna ploča

Obavijest o prijemu studenata prve godine

Obavještavamo sve upisane u prvu godinu studija na Visokoj školi, akademske 2018/2019. godine, da će se prijem brucoša održati 08.10.2018. godine u 11:00h u prostorijama Visoke škole, te da će se prva predavanja iz predmeta ‘Akademske vještine’ kod prof.dr. Marijane Šećibović održati isti dan sa početkom u 12:00h.