Iz medija

Prof.dr. Refik Šećibović izabran u zvanje akademika Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti

Sa velikom radošću obavještavamo Vas da je naš utemeljitelj, prof.dr Refik Šećibović, 20. maja tekuće godine izabran za redovnog člana Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti. Visoka škola za turizam i menadžment Konjic je sada zasigurno jedna od rijetkih visokoobrazovnih institucija u BiH, koja se može pohvaliti da je vode najbolji. Akademik prof.dr Refik Šećibović je i predsjednik Odbora za obrazovanje Svjetskog bošnjačkog kongresa.